header-image

Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia

Specjalność Instrumentalistyka / Instrumentalistyka jazzowa/wokalistyka, wokalistyka jazzowa

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu
•umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym
•rozpoznawanie interwałów prostych
•umiejętność budowania i śpiewania gam durowych naturalnych i molowych harmonicznych (do 5 znaków)
•umiejętność budowania i śpiewania triady harmonicznej w tonacjach do 5 znaków
•umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (dur, moll)
•umiejętność posługiwania się podstawowymi wartościami rytmicznymi, realizacja prostych przykładów rytmicznych,
•umiejętność zapisania lub powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (analiza wartości rytmicznych)

 

2.Część praktyczna:

gra na instrumencie w specjalnościach instrumentalnych
                                         – prezentacja przygotowanego programu
śpiew i recytacja w specjalnościach wokalnych
                                        – prezentacja przygotowanego programu

WYMAGANIA REPERTUAROWE NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

fortepian, akordeon, organy

– etiuda
– utwór polifoniczny
– utwór dowolny
instrumenty smyczkowe
– gama w artykulacji legato i non lagato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem
instrumenty dęte
– gama w artykulacji legato i non legato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem

Instrumentalistyka jazzowa:                                                                                                                                 

saksofon jazzowy
– gama – legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
– etiuda o charakterze technicznym
– utwór dowolny – wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na nośniku pamięci – pendrive, format podkładu – MP 3)

skrzypce jazzowe

– gama – legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
– etiuda o charakterze technicznym
– utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na nośniku pamięci – pendrive, format podkładu – MP 3)

 fortepian jazzowy

– etiuda jazzowa / utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim

– ballada jazzowa

kontrabas jazzowy:

– etiuda o charakterze technicznym

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą kontrabasu.

Przynajmniej w jednym z utworów zdający powinien wykonać temat – zawierający improwizacje zdającego lub transkrypcję solówki ( z dostarczeniem materiału nutowego do wglądu) wykonane z sekcją rytmiczną, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

perkusja jazzowa:

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą zestawu perkusyjnego, zawierające improwizacje zdającego, wykonane z sekcją rytmiczną i solistą, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– czytanie nut a vista na werblu lub ksylofonie

Wokalistyka
– recytacja z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (do 3 minut)
– wykonanie dowolnych dwóch pieśni lub arii z akompaniamentem lub a cappella

Wokalistyka jazzowa

– recytacja z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (do 3 minut)
– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze: obowiązkowo jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim, z solową rolą śpiewu (materiał nutowy dostarcza kandydat), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub instrumentu akompaniującego (fortepian, gitara, kontrabas, etc.). Mile widziane wykonanie improwizacji wokalnej w przynajmniej jednym utworze. Kandydat cały program wykonuje z pamięci.

 

3.Część ustna – ogólna wiedza muzyczna
a) podstawowe wiadomości dotyczące:
– elementów dzieła muzycznego (wymienić, podst. oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne i agogiczne – tempa),
– głosów wokalnych, instrumentów muzycznych ( grupy instr., wymienić nazwy),
– form muzycznych( ABA, wariacje, rondo, kanon),
– polskich tańców narodowych
b) wiadomości o kompozytorach polskich:
F. Chopin, St. Moniuszko, J. Zarębski, K. Szymanowski