CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st.
im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
W INOWROCŁAWIU

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

zaprasza
Nauczycieli szkół muzycznych I st. regionu kujawsko- pomorskiego na
WARSZTATY SKRZYPCOWE,
które w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.
w Sali koncertowej im. Ireny Dubiskiej ul. Kilińskiego 16 a w Inowrocławiu
poprowadzi Pani Dorota Obijalska – PSM I i II st. OLSZTYN.
Temat warsztatów:
„Sposoby realizacji podstawy programowej”

Zgłoszenia nauczycieli i uczniów (z podanym programem) prosimy przesyłać do dnia 10.04.2018r. na adres: psm_ino@pro.onet.pl.
Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu 12.04.2018 r.
Pedagodzy uczestniczący w warsztatach otrzymają stosowne zaświadczenia.
Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram warsztatów z p. D. Obijalską