CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st.
im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
W INOWROCŁAWIU

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu
zaprasza
Pianistów szkół muzycznych I st. regionu kujawsko- pomorskiego na
WARSZTATY PIANISTYCZNE,
które w dniach 15-16 marca 2018 r.
w Sali koncertowej im. Ireny Dubiskiej ul. Kilińskiego 16 a w Inowrocławiu
poprowadzi prof. Andrzej Tatarski AM Poznań.

Temat warsztatów:

 „Realizacja formy tanecznej na przykładzie wybranej literatury fortepianowej”

Zgłoszenia ( w przypadku uczestnictwa ucznia wraz z programem do realizacji ) prosimy przesyłać do 8.03.2018r.na adres: psm_ino@pro.onet.pl.
Harmonogram zostanie opublikowany na stronie szkoły w dniu 13.03.2018 r.
Pedagodzy uczestniczący w warsztatach otrzymają stosowne zaświadczenia.

Serdecznie zapraszam.

 

Harmonogram warsztaty prof. A.Tatarski