Regionalne Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych

Szkół Muzycznych I i II st.

” Sposoby realizacji podstawy programowej”

Regionalne Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli - 13 listopad 2018