CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
W INOWROCŁAWIU
zapraszają
na
Regionalne Warsztaty dla nauczycieli klas fortepianu
szkół muzycznych I i II st.

„Od techniki do muzyki – współczesne spojrzenie na rozwój młodego pianisty”
Wykładowca: prof. Andrzej Tatarski AM Poznań

Wykłady i lekcje otwarte odbędą się w dniach 28-29 marca 2022 roku w gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu (ul. Kilińskiego 16a).
Zgłoszenia nauczycieli i uczniów (z podanym programem, rokiem nauczania – w dole strony formularza)  wypełnione pismem komputerowym prosimy przesyłać do dnia 22.03.2022 r. na adres: sekretariat@psmino.com.pl
Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu 25.03.2022 r. Pedagodzy uczestniczący w warsztatach otrzymają stosowne zaświadczenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru repertuaru do realizacji (ze względu na ograniczone ramy czasowe).

Serdecznie zapraszamy

 

Dyrektor

Józef Henke

 

 

Formularz zgłoszenia

Harmonogram