Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Centrum Edukacji Artystycznej. Konkurs odbędzie się w dniach 6 – 8 kwietnia 2022 roku. Oceny uczestników konkursu dokonywać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w następującym składzie:
– dr Ryszard Bałauszko przewodniczący
– prof. oświaty dr Iwona Bodziak
– dr Monika Dżuła – Radkiewicz
– prof. Tomasz Zawierucha
– prof. oświaty Marek Zieliński

Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie znajdującej się na stronie szkoły www.psmino.com.pl „karty zgłoszenia” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku na potrzeby organizacji, realizacji i promocji konkursu.

Zgodę na przetwarzanie danych należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Juliusza Zarębskiego
ul.Kilińskiego 16 a
tel./fax (052) 357 46 50
88-100 Inowrocław

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 8 marca 2022 r.

Harmonogram przesłuchań i prób zostanie umieszczony na stronie szkoły 25 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Regulamin

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram Konkursu 2022

Formularz rejestracyjny