Piękny Koncert w wykonaniu naszych chórów. Serdeczne podziękowania Paniom dyrygentom Małgorzacie Królak – Radziejewskiej, Monice Wilkiewicz i Grażyna Wolter – Kaźmierczak.