18 grudnia 2018 r. w Teatrze Miejskim odbył się coroczny  Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny „Hej kolęda, kolęda…”, z którego dochód w całości przeznaczyliśmy na poratowanie zdrowia p. Maryli Juraszek. Całkowita kwota 7520 złotych. Serdecznie Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.