IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH

Ełk

15

16 maja 2015r,
Du
et fortepianowy:
Oliwia Bubacz
i Amelia Jankowska
zajął
I miejsce
(Klasa fortepianu p.
Iwony Kuczyńskiej)
Pani Iwona Kuczyńska otrzymała wyróżnienie za przygotowanie uczennic.
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH INDYWIDUALNOŚCI MUZYCZNYCH im. Tadeusza Paciorkiewicza

Sierpc

8

10 maja 2015r

Hubert Bogucki
zajął
III miejsce
w kategorii uczniów Szkół Muzycznych II stopnia.
(kl.V PSM II st. p. Bogdana Jaskrowskiego)
akompaniował p. Dariusz Jaskrowski, który to otrzymał wyróżnienie za akompaniament.
VI POLSKO

NIEMIECKI KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODE TALENTY”

Szczecin

7

10
maja 2015r

Oliwia
Bubacz
otrzymała
w
yróżnienie
w II grupie wiekowej.
(kl. IV p. Iwony Kuczyńskiej)
VI POLSKO

NIEMIECKI KONKURS PIANISTYCZNY „MŁODE TALENTY”

Szczecin

7

10 maja 2015r

Nikola
Bubacz
, zajęła
I miejsce
w
IV grupie wiekowej.
Nikola otrzymała również nagrodę za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina.
(kl. VI p. Iwony Kuczyńskiej)
VI WŁOCŁAWSKIE SPOTKANIA SKRZYPCOWE

28

29 kwietnia 2015r

Zofia Kowalska
otrzymała
wyróżnienie
w II
grupie wiek
owej.
(kl. III PSM I st. p. Izabeli Dudy)
akompaniował p. Witold Kawalec
VI WŁOCŁAWSKIE SPOTKANIA SKRZYPCOWE

28

29 kwietnia 2015r

Jadwiga Simińska
zajęła
V miejsce
w I
grupie wiekowej.
(kl. II PSM I st. p. Grażyny Witkowskiej)
akompa
niowała p. Miryna Susmarska
X FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

Gdańsk

28 kwietnia 2015r

Oskar Ptak

otrzymał
III nagrodę
w I
grupie wiekowej.
(kl. I PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
X FORUM MŁODYCH
WIOLONCZELISTÓW

Gdańsk

28 kwietnia 2015r

Oliwia Góra

otrzymała
wyróżnienie
w I
grupie wiekowej.
(kl. II PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
X FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

Gdańsk

28 kwietnia 2015r

Kacper Sosnowski

otrzymał
wyróżnienie
w I grupie wiekowej.
(kl. I PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
X FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

Gdańsk

28 kwietnia 2015r

Igor Jaskrowski

otrzymał
I
II nagrodę
w
II grupie wiekowej.
(kl. III PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MINIATURA WIOLONCZELOWA”

Warszawa

26 kwietnia 2015r

Igor Jaskrowski

otrzymał
II nagrodę
w
II kategorii wiekowej.
(kl. III PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MINIATURA WIOLONCZELOWA”

Warszawa

26 kwietnia 2015r

Jakub Majewski

otrzymał
II nagrodę
w III kategorii w
iekowej.
(kl. VI PSM I st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
IV OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

Elbląg

26 kwietnia 2015r

Nikodem Wójtowicz
otrzymał
III nagrodę
w I kategorii wiekowej
.
(kl. II PSM II st. p. Wojciecha Okurowskiego)
akompaniowała p. Alicja Kosznik
XIV GRUDZIĄDZKI KONKURS AKORDEONOWY

24

25 kwietnia 2015r

Jakub Wawrzeńczak
zajął
I miejsce
(kl. V PSM II st. p. Tadeusza Bugajaka)
Pan Tadeusz Bugajak,
otrzymał dyplom za wyróżniające przygotowanie uczniów do konkursu.
XIV GRUDZIĄDZKI KONKURS AKORDEONOWY

24

25 kwietnia 2015r

Paweł Olejniczak
zajął
II miejsce
(kl. III PSM II st. p. Tadeusza Bugajaka)
Pan Tadeusz Bugajak, otrzymał dypl
om za wyróżniające przygotowanie uczniów do konkursu.
XIII SOCHACZEWSKIE SPOTKANIA KAMERALNE

24

25 kwietnia 2015r

Zespół w składzie: Jagoda Kacprzak,
Katarzyna Grzywacz, Hubert Bogucki
zajął
III miejsce
(uczniów przygotowała p. Kar
olina Wróbel

Krysztoforska)
XIII SOCHACZEWSKIE SPOTKANIA KAMERALNE

24

25 kwietnia 2015r

Zespół w składzie: Lidia Banasiak,
Weronika Kornatowska, Tomasz Wojciechowski
otrzymał
wyróżnienie
(uczniów przygotował p. Radosław Manthey)
OGÓLNOPOLSKI KONKURS AKORDEONOWY

Słupca

16

17 kwietnia 2015r

Trio w składzie: Lidia Banasiak,
Weronika Kornatowska, Tomasz Wojciechowski

zajęło
III miejsce
w kat. III
(Trio przygotował p. Radosław Manthey)
OGÓLNOPOLSKI KONKURS AKORD
EONOWY

Słupca

16

17 kwietnia 2015r

Jakub Wawrzeńczak

otrzymał
wyróżnienie
w kat. II
(kl. akordeonu p. Tadeusza Bugajaka)
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY

Toruń

21

23 marca 2015r

Wojciech Klimaszewski

otrzymał
w
yróżnienie
(kl. V PSM II st. p. Grażyny Witkowskiej)
Uczniowi akompaniowała p. Mirina Susmarska
OGÓLNOPOLSKI MARCOWY KONCURS KLARNETOWY

Szczecin

16 marca 2015r

Hubert Bogucki

zajął
I
miejsce
(kl. V PSM II st. p. Bogdana Jaskrow
skiego)
Uczniowi akompaniował p. Dariusz Jaskrowski, który to otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament.
XII MAKROREGIONALNE SPOTKANIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

Gdańsk

7 marca 2015r

Trio fortepianowe w
składzie: Jagoda Kacprzak (skrzypce kl.VI PSM
II st.), Hubert Bogucki (klarnet kl. V PSM II st.), Katarzyna
Grzywacz (fortepian kl. V PSM II st.)

otrzymało
III nagrodę
(uczniów przygotowała p. Karolina Wróbel

Krysztoforska)
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY

Turzno

21

22 lutego 2015r

Nikola Bubacz

otrzymała
Wyróżnienie
(klasa VI PSM I st. p. Iwony Kuczyńskiej)
Szkolny Konkurs Skrzypcowy
„Zaczarowany świat pasaży”

Inowrocław

9 luty 2015r

Iza
bela Dybicz

z
ostała
Laureatką konkursu
(
klas
a
V p. Grażyny Witkowskiej
)