W dniach 12 – 13.10.2018 roku Chór Kameralny PRO ARTE reprezentując Miasto Inowrocław uczestniczył w 2nd International Competition of Choral Art w Żilinie (Słowacja), który odbył się w ramach 9 International Festiwal of Choral Art.

PRO ARTE wzięło udział w konkursie na zaproszenie dyrektora artystycznego Voce Magna – Stefana Sedlicky’ego. Był to efekt bardzo dobrej prezentacji inowrocławskiego zespołu podczas Toscana Music Festival w ubiegłym roku.
W konkursie ocenianym przez międzynarodowe, pięcioosobowe jury, wystąpiły 22 zespoły w 9 kategoriach.
Chór Kameralny PRO ARTE pod dyrekcją dr hab. Grażyny Wolter-Kaźmierczak i dr hab. Moniki Wilkiewicz uzyskał Brązowe Pasmo w kategorii A1 – chórów mieszanych.
Podczas zmagań konkursowych PRO ARTE zaprezentowało utwory chóralne o wysokim stopniu trudności. Zespół wykonał m.in. dzieła współczesnych kompozytorów polskich (Józefa Świdra i Piotra Jańczaka), a także utwory z epoki renesansu i romantyzmu.
Od szesnastu lat Chór Kameralny PRO ARTE koncertuje w mieście, województwie oraz na terenie kraju. Członkami Chóru są osoby skupione wokół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu– pedagodzy, uczniowie, rodzice i przyjaciele. W tym roku, po raz pierwszy w swej historii, zespół wziął udział w międzynarodowym konkursie chóralnym, a uzyskany rezultat konkursowy jest dowodem jego wysokiego poziomu artystycznego. Prezentacja chóru na międzynarodowej scenie jest także ukazaniem wysokiej pozycji miasta jako znaczącego ośrodka kultury.

Warto podkreślić, że wyjazd częściowo finansowany był z własnych środków członków chóru, jednak nie byłby możliwy bez wsparcia miasta, oraz inowrocławskich firm i osób prywatnych, które przekazały Stowarzyszeniu Chóru Kameralnego PRO ARTE środki na realizację tego celu.