header-image

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego)
•umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach
•umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień 2 i 3-dźwiękowych
•umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
•umiejętność dokomponowania głosem zakończenia podanej melodii
•umiejętność wskazywania różnic występujących pomiędzy prezentowanymi motywami
•rytm – umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu

2.Część praktyczna:
•śpiew solowy :
dowolna pieśń lub arie z akompaniamentem lub a cappella