header-image

Szanowni Rodzice,
wszelkie inicjatywy związane z działalnością Rady Rodziców, prosimy kierować do Przewodniczącego Rady Rodziców na adres e-mailowy: rr.psmino@gmail.com

Rachunek Bankowy:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16a
88-100 Inowrocław

36 1090 1069 0000 0000 0701 4116