“Płaściuteńko, jak po stole…”  (słowa, muzyka – własne)

 

Płaściuteńko, jak po stole,

Na Kujawach – płaskie pole.

Czasem tylko pagóreczek

I jaki staweczek. /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – żyzne pole.

Łan rzepaku, tam, pszenicy…

Da Bóg – złotem się zaświeci. /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – złote pole.

Złoto – olej, kłos pszenicy

I sól nasza na stolnicy! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – szczere pole.

Pusto- szczere tylko w zimie…

Pierwsze boćki w oziminie! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – śpiewne pole!

Z wiosną – radzą, w śpiew skowronki!

Na to – szarej gęsi klongi! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole,

Godnie – w parach i po kole…

Tańczą pięknie wyszukany

Taniec kujawiakiem zwany! /bis

 

Zadanie

Posłuchaj, zanuć ze mną melodię stylizowaną na kujawiaka. Śpiewam ją na dźwiękach gamy c- moll. Tonacja molowa nadaje melodii melancholijny, trochę smutny charakter.

Ale uwaga – czasami melodia przechodzi do tonacji durowej, a w zakończeniach zwrotek wyraźnie słychać wesoły akord durowy!

 

“Allegro” G.F.Telemanna

 

Zadanie

Posłuchaj utworu. Występują w nim dwie grupy szesnastkowe – “w górę hop” i “hop w górę” (spójrz w zapis nutowy).Nazywaj ze mną, przesłuchując utwór!