“Stary niedźwiedź”  (tekst 3 zwrotek – własny)

 

Stary niedźwiedź

mocno śpi!

Stary niedźwiedź

mocno śpi!

 

My go nie zbudzimy,

na palcach chodzimy.

Jak się zbudzi to nas zje! /bis

 

Potok szemrze:

Zbudź się, zbudź!

Bo na dworze

wiosna już!

 

My go nie zbudzimy…

 

Stary niedźwiedź

dalej śpi!

Choć latają

nad nim gzy!

 

My go nie zbudzimy…

 

W końcu, misia

zbudzi głód.

Bo przez zimę

bardzo schudł!

 

My go nie zbudzimy…

 

Zadania

Przesłuchaj piosenkę, zanuć razem ze mną. Pamiętasz? Jej początek to tercja wielka (3).

Przypomnij sobie oznaczenia poznanych interwałów:

pryma – 1

sekunda mała – 2>

sekunda wielka – 2

tercja mała – 3>

tercja wielka – 3

kwarta – 4

kwinta – 5

oktawa – 8

 

 

“Płaściuteńko, jak po stole…”  (słowa, muzyka – własne)

 

Płaściuteńko, jak po stole,

Na Kujawach – płaskie pole.

Czasem tylko pagóreczek

I jaki staweczek. /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – żyzne pole.

Łan rzepaku, tam, pszenicy…

Da Bóg – złotem się zaświeci. /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – złote pole.

Złoto – olej, kłos pszenicy

I sól nasza na stolnicy! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – szczere pole.

Pusto- szczere tylko w zimie…

Pierwsze boćki w oziminie! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole…

Na Kujawach – śpiewne pole!

Z wiosną – radzą, w śpiew skowronki!

Na to – szarej gęsi klongi! /bis

 

Płaściuteńko, jak po stole,

Godnie – w parach i po kole…

Tańczą pięknie wyszukany

Taniec kujawiakiem zwany! /bis

 

Zadanie

Oto melodia, której uczyliśmy się w I- szej klasie, stylizowana na kujawiaka. Jest zbudowana z dźwięków gamy molowej i jest w takcie 3/4, co typowe dla kujawiaka.Ale uwaga – w zakończeniach zwrotek jest wesoły akord durowy! Zaśpiewaj piosenkę razem ze mną! Powtórz jeszcze parokrotnie w celu utrwalenia tekstu.