W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych nastąpiło w § 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym:

Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (realizujemy kształcenie zdalne).

W obecnej sytuacji w naszej szkole dopuszcza się realizację konsultacji z uczniami klasy organów i perkusji, oraz kontynuację konsultacji z uczniami klas dyplomowych i uczniami przygotowującymi się do konkursów.

 

 

Józef Henke