od godz. 17.00 – 21.00 odwołane są

zajęcia z nauczycielami:

–  P.  Radosławem Manthey

– P. Iwoną Kuczyńską

– P. Witoldem Kawalec

– P. Grażyną Witkowską

– P. Elżbietą Lis

– P. Małgorzatą Rona