jest dniem wolnym od nauki. Szkoła w tym dniu będzie czynna w godz.  9.00 – 15.00.