1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rozpoczynamy go w szczególnych warunkach w czasach pandemii. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, na tradycyjne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 roku na godzinę 15.00 zapraszamy jedynie uczniów klas I Szkoły Muzycznej I stopnia wraz z opiekunem.
Uczniowie klas wyższych, oraz szkoły II stopnia otrzymają informacje od nauczycieli przedmiotu głównego. Pojawią się one również na stronie internetowej szkoły 1 września.
Zgodnie z wytycznymi MEN Szkoła prowadzić będzie kształcenie stacjonarne. Część zajęć – takie jak chór i orkiestra prowadzone będą w innej niż dotychczas formie, ale o tym dowiecie się Państwo bezpośrednio od nauczycieli prowadzących przedmioty. Jednocześnie jesteśmy przygotowani do wszelkich zmian w tym do przejścia na system kształcenia zdalnego . Wierzymy głęboko w to, iż roku szkolnym, w który obecnie wchodzimy uda nam się prowadzić kształcenie w formie tradycyjnej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej wprowadzamy inne niż dotychczas zasady dotyczące przebywania na terenie szkoły, które zostały określone w Regulaminie organizacji pracy PSM I i II stopnia w Inowrocławiu na rok szkolny 2020/2021.
Dostępny poniżej

Regulamin organizacji pracy Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu

Pragniemy również poinformować Państwa Rodziców i Was Drodzy Uczniowie, iż szkoła dokumentować będzie swoją pracę przy użyciu dziennika elektronicznego. Dostęp do dziennika i zasady funkcjonowania otrzymacie Państwo we wrześniu od nauczycieli przedmiotu głównego .

Życzymy wszystkim udanego Nowego Roku Szkolnego !

Dyrektor Józef Henke wraz z Kadrą Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu