Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, w ramach programu POWER na zasadach Erazmus+, realizuje w muzycznych instytucjach Lipska (Niemcy) staż zagraniczny w ramach akcji „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt pt. „Muzyka kameralna w niemieckich szkołach muzycznych w porównaniu z edukacją muzyczną w Polsce” jest realizowany w dniach 26.06-07.07.2017 r. Do Lipska wyjechała 40 osobowa grupa młodzieży?uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej wraz z opiekunami-nauczycielami inowrocławskiej szkoły muzycznej. Uczestnicy stażu tworzą orkiestrę symfoniczną i szkolne zespoły kameralne. Zajęcia stażowe odbywają się m.in. w Johann Sebastian Bach Musik Schule Leipzig ? w największej szkole muzycznej Lipska, a także w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Lipsku, w Muzeum Instrumentów Muzycznych, w Laboratorium Dźwięku, w Muzeum Johanna Sebastiana Bacha. Młodzi muzycy mają w planie kilka koncertów, z których najważniejszym jest koncert z okazji trzydziestolecia utworzenia unijnego programu Erazmus+. W programie koncertów znajdzie się muzyka kompozytorów związanych z Lipskiem, takich jak: J. S. Bach, F. Mendelssohn, R. Schumann. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pisała także o nas Gazeta Pomorska: Link do artykułu