Plan zajęć ogólnomuzycznych

2017 – 2018

PSM I st. dział 6-letni

W klasach I – III uczniowie uczęszczają na 2 lekcje kształcenia słuchu
i 1 lekcję rytmiki tygodniowo

kl. I a kształcenie słuchu pon. 13.30-14.15 sala rytmiki W.Cioch
pt. 13.00-13.45 // //
rytmika pon. 14.20-15.05 // //

kl. I b kształcenie słuchu wt. 16.50-17.35 sala rytmiki W.Cioch
grupa czw. 16.00-16.45 // //
6-latków rytmika wt. 17.40-18.25 // //

kl. I c kształcenie słuchu wt. 14.20-15.05 sala rytmiki W.Cioch
pt. 14.40-15.25 // //
rytmika pt. 15.30-16.15 // //

kl. II a kształcenie słuchu pon. 15.10-15.55 sala rytmiki W.Cioch
wt. 13.30-14.15 // //
rytmika pon. 16.00-16.45 // //

kl. II b kształcenie słuchu wt. 16.00-16.45 sala rytmiki W.Cioch
czw. 16.50-17.35 // //
rytmika czw. 17.40-18.25 // //

kl. III a kształcenie słuchu pon. 16.50-17.35 sala rytmiki W.Cioch
czw. 15.10-15.55 // //
rytmika pon. 17.40-18.25 // //

kl. III b kształcenie słuchu czw. 13.30-14.15 sala rytmiki W.Cioch
pt. 13.50-14.35 // //
rytmika czw. 14.20-15.05 // //

kl. III c kształcenie słuchu wt. 15.10-15.55 sala rytmiki W.Cioch
pt. 16.20-17.05 // //
rytmika pt. 17.10-17.55 // //

kl. IV a kształcenie słuchu wt. 14.20-15.05 sala 37 M. Radziejewska-Królak
czw. 16.00-16.45 // //
audycje muzyczne wt. 15.10-15.55 // //

kl. IV b kształcenie słuchu wt. 16.50-17.35 sala 37 M. Radziejewska-Królak
czw. 17.40-18.25 // //
audycje muzyczne czw. 18-30-19.15 // //

kl. V kształcenie słuchu śr. 16.00-16.45 sala 38 G.Wolter-Kaźmierczak
pt. 17.40-18.25 // //
audycje muzyczne pt. 18.30-19.15 // //

kl. VI a kształcenie słuchu wt. 16.00-16.45 sala 37 M.Radziejewska-Królak
czw. 14.20-15.05 // //
audycje muzyczne czw. 15.10-15.55 // //

kl. VI b kształcenie słuchu wt. 17.40-18.25 sala 37 M.Radziejewska-Królak
czw. 16.50-17.35 // //
audycje muzyczne wt. 18.30-19.15 // //

 

PSM I st. dział 4-letni

kl. I kształcenie słuchu pon. 14.20-15.05 sala 37 A. Bikowska
pt. 16.50-17.35 // //

kl. II kształcenie słuchu pon. 15.10-15.55 sala 37 A.Bikowska
pt. 17.40-18.35 // //
audycje muzyczne pt. 18.30-19.15 // //

kl. III kształcenie słuchu pon. 16.00-16.45 sala 37 A.Bikowska
pt. 15.10-15.55 // //
audycje muzyczne pon. 16.50-17.35 // //

kl. IV kształcenie słuchu pon. 17.40-18.25 sala 37 A.Bikowska
pt. 16.00-16.45 // //
audycje muzyczne pon. 18.30-19-15 // //

 

PSM II st.

kl. I a kształcenie słuchu pon. 16.50-17.35 sala 39 T.Kucharski
czw. 15.10-15.55 // //
zasady muzyki pon. 17.40-18.25 // //
literatura muzyczna pon. 18.30-19.15 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska

kl. I b kształcenie słuchu wt. 17.40-18.25 sala 39 T.Kucharski
pt. 15.10-15.55 // //
zasady muzyki wt. 18.30-19.15 // //
literatura muzyczna pt. 14.20-15.05 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska

kl. I c kształcenie słuchu czw. 16.00-16.45 sala 39 T.Kucharski
pt. 17.40-18.25 // //
zasady muzyki czw. 16.50-17.35 // //
literatura muzyczna pt. 18.30-19.15 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska

kl. II a kształcenie słuchu pon. 16.00-16.45 sala 39 T.Kucharski
czw. 17.40-18.25 // //
zasady muzyki czw. 18.30-19.15 // //
literatura muzyczna pon. 15.10-15.55 // //

kl. II b kształcenie słuchu wt. 16.00-16.45 sala 39 T.Kucharski
pt. 16.50-17.35 // //
zasady muzyki wt. 16.50-17.35 // //
literatura muzyczna pt. 17.40-18.25 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska

kl. III a kształcenie słuchu wt. 17.40-18.25 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska
pt. 16.00-16.45 // //
historia muzyki wt. 16.50-17.35 // //
pt. 15.10-15.55 // //
harmonia wt. 18.30-19.15 // //
pt. 16.50-17.35 // //

kl. III b kształcenie słuchu wt. 15.10-15.55 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska
czw. 17.40-18.25 // //
historia muzyki wt. 14.20-15.05 // //
czw. 19.20-20.05 lub po uzgodn. 16.50-17.35
harmonia wt. 16.00-16.45 // //
czw. 18.30-19.15 // //

kl. IV a kształcenie słuchu pon. 16.00-16.45 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska
czw. 15.10-15.55 // //
historia muzyki pon. 16.50-17.35 // //
czw. 16.50-17.35 // //
harmonia pon. 15.10-15.55 sala 38 A.Drogowska
czw. 16.00-16.45 // //

kl. IV b kształcenie słuchu pon. 17.40-18.25 sala 36 K.Milińska-Kopczyńska
czw. 16.00-16.45 // //
historia muzyki pon. 16.50-17.35 // //
czw. 16.50-17.35 lub po uzgodn. 14.20-15.05
harmonia pon. 16.00-16.45 sala 38 A.Drogowska
czw. 15.10-15.55 // //

kl. V kształcenie słuchu wt. 15.10-15.55 sala 40 A.Brejza
pt. 15.10-15.55 // //
historia muzyki wt. 16.00-16.45 sala 38 M.Kopczyński
pt. 16.00-16.45 // //
grupa A harmonia wt. 16.50-17.35 sala 40 A.Brejza
pt. 17.40-18.25 // //
grupa B harmonia wt. 17.40-18.25 // //
pt. 18.30-19.15 // //
formy muzyczne wt. 18.30-19.15 // //
pt. 16.50-17.35 // //

kl. VI kształcenie słuchu wt. 16.00-16.45 sala 40 A.Brejza
pt. 16.00-16.45 // //
historia muzyki wt. 16.50-17.35 sala 38 M.Kopczyński
pt. 15.10-15.55 // //
formy muzyczne wt. 17.40-18.25 // //
wt. 18.30-19.15 // //

 

WYDZIAŁ JAZZU

 

Kl. I historia jazzu z lit. czw. 16.00-16.45 sala 40 M.Afanasjew
harmonia jazzowa czw. 16.50-17.35 // //
Kl. I-IV ćwiczenia rytmiczne czw. 17.40-18.25 // //

Kl. II-IV harmonia jazzowa śr. 16.00-16.45 sala 40 M.Afanasjew
historia jazzu z lit. śr. 16.50-17.35 // //
kl. IV historia jazzu z lit. śr. 17.40-18.45 // //