PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

21 czerwca 2021 r.  (poniedziałek)

godz. 9.00

TRZESZCZYŃSKA AMELIA           -FORTEPIAN

PODOGRODZKA GAYA ANNA

BEDNAREK ZUZANNA MARTA        -FLET

godz. 10.00    

WĘDZIŃSKA MARTYNA kl. III

ŻELAZNY ZOFIA

STEPPA MARCIN                               -PUZON

MURANTY AGATA                              -SAKSOFON

godz. 11.00    

SOBCZAK MAGDALENA  KL. II

MADEJSKA KATARZYNA KRYSTYNA  -PERKUSJA

WIŚNIEWSKI ROBERT                      -WALTORNIA

KASPRZAK JAKUB                            -GITARA

godz. 12.00

KROKOWSKI EMIL WIKTOR

KRĘCICHWOST ADAM

JAKUBASZEK AMELIA            -HARFA

WITCZAK ANTONINA              -WIOLONCZELA

godz. 13.00  

WYLANDOWSKA HANNA         -ALTÓWKA

BAJEROWSKI ADAM                -SKRZYPCE

CZELADKA ZUZANNA

DYBOWSKA NADIA

RÓG ANTONI                       -KONTRABAS

godz. 14.00

STAWOSKI WOJCIECH

 

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

16 czerwca 2021 r.  (środa)

 

 

godz. 15.00 

KAMILA GRABOWSKA                        -WOKAL

NĘCKA RAFAŁ

RYSZKIEWICZ MARTYNA ANNA

STRANC DARIA

godz. 16.30  

KONIECZKA ALICJA MAGDALENA -WOKAL JAZZOWY

KOWALSKA ZUZANNA EMILIA

STASZAK KINGA

SZCZUKOWSKA ZUZANNA WERONIKA

WACHOWSKI MACIEJ

godz. 17.45

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 28 czerwca 2021 r.

ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE  Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.

Osoby zakwalifikowane do  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO  W INOWROCŁAWIU,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby  zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz  instrumenty dęte,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez  lekarzy specjalistów :

specjalność wokalna – zaświadczenie  od audiologa i foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,

instrumenty dęte – zaświadczenie  od pulmonologa  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej  w specjalizacjach instrumentów dętych.

ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ  DO SEKRETARIATU SZKOŁY

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 24 WRZEŚNIA 2021 r. !

 

 

LISTA    OSÓB    PRZYJĘTYCH

do   PAŃSTWOWEJ    SZKOŁY   MUZYCZNEJ   I i II  st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO

W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 5 sierpnia 2021 r.

W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać

wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu

ul. Kilińskiego 16 a

88-100 Inowrocław

36 1090 1069 0000 0000 0701 4116