0.1 Każdy wchodzący na teren szkoły ma mierzoną temperaturę. Pomiar wskazujący temperaturę 37.6 i powyżej wyklucza możliwość wejścia na teren szkoły.

Drodzy Rodzice !
zmierzcie temperaturę swojemu dziecku, przed wyjściem do szkoły muzycznej. Uczeń z podwyższoną temperaturą zostaje odizolowany do pomieszczenia, w którym czeka na odbiór przez jednego z opiekunów, aby do takiej sytuacji nie doszło, proszę Rodziców, o doprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych szkoły.

0.2 Uczniowie klasy I , I stopnia mogą odbywać zajęcia instrumentu głównego w obecności jednego z rodziców lub opiekuna prawnego pod rygorem regulaminu
( w klasie obowiązuje stosowanie maseczki – dotyczy rodzica)