Przypominamy, że uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.

Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea.

Zachęcam do korzystania z proponowanych ofert.

Dyrektor

Józef Henke

plakat_SPPP_CEA

plakat_SPPP_CEA_u