Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu otrzymała kwotę 320000 zł dofinansowania  w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na realizację zadania: Poszerzenie funkcjonalności i likwidacja barier architektonicznych w PSM I i II st. w Inowrocławiu.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji zostały wykonane: prace nawierzchniowe towarzyszące budowlane – rozebranie i następnie odbudowa nawierzchni, krawężników, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wykonanie ścianki berlińskiej, roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, wykopy ręczne, transport urobku, wykonanie nakładów uzupełniających, złóż filtracyjnych, rurociągów, studzienek drenażowych.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej zlikwidowało zagrożenie naruszenia konstrukcji budynku, znikł również problem zagrzybienia i podmoknięcia dolnej kondygnacji budynku. Działania te umożliwiają kontynuowanie właściwych prac mających na celu poszerzenie funkcjonalności i likwidację barier architektonicznych w budynku.

tablica