Microsoft Teams dostęp dla nauczycieli. Instrukcja przesłana indywidualnie. W sprawach technicznych proszę o kontakt administrator@psmino.com.pl