header-image

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin wstępny tylko w części II – część praktyczna

 

Specjalność Instrumentalistyka / Instrumentalistyka jazzowa

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu i teorii muzyki
•umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym
•rozpoznawanie interwałów prostych
•umiejętność budowania i śpiewania gam durowych naturalnych i molowych harmonicznych (do 5 znaków)
•umiejętność budowania i śpiewania triady harmonicznej w tonacjach do 5 znaków
•umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (dur, moll)
•umiejętność posługiwania się podstawowymi wartościami rytmicznymi, realizacja prostych przykładów rytmicznych,
•umiejętność zapisania lub powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (analiza wartości rytmicznych)

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu.

2.Część praktyczna: gra na instrumencie

fortepian

akordeon

organy

– etiuda
– utwór polifoniczny
– utwór dowolny
instrumenty smyczkowe
– gama w artykulacji legato i non lagato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem
instrumenty dęte
– gama w artykulacji legato i non legato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem

Instrumentalistyka jazzowa:                                                                                                                                 

saksofon jazzowy
– gama – legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
– etiuda o charakterze technicznym
– utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na płycie CD

skrzypce jazzowe

– gama – legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
– etiuda o charakterze technicznym
– utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na płycie CD

 fortepian jazzowy

– etiuda jazzowa / utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim

– ballada jazzowa

kontrabas jazzowy:

– etiuda o charakterze technicznym

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą kontrabasu.

Przynajmniej w jednym z utworów zdający powinien wykonać temat – zawierający improwizacje zdającego lub transkrypcję solówki ( z dostarczeniem materiału nutowego do wglądu) wykonane z sekcją rytmiczną, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

perkusja jazzowa:

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą zestawu perkusyjnego, zawierające improwizacje zdającego, wykonane z sekcją rytmiczną i solistą, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– czytanie nut a vista na werblu lub ksylofonie

Wokalistyka jazzowa

– recytacja z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (do 3 minut)
– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze: obowiązkowo jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim, z solową rolą śpiewu (materiał nutowy dostarcza kandydat), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub instrumentu akompaniującego (fortepian, gitara, kontrabas, etc.). Mile widziane wykonanie improwizacji wokalnej w przynajmniej jednym utworze. Kandydat cały program wykonuje z pamięci.

 

Specjalność wokalistyka PSM II stopnia

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego)
•umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach
•umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień 2 i 3-dźwiękowych
•umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
•umiejętność dokomponowania głosem zakończenia podanej melodii
•umiejętność wskazywania różnic występujących pomiędzy prezentowanymi motywami
•rytm – umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu.

2.Część praktyczna:
•śpiew solowy :
dowolna pieśń lub arie z akompaniamentem lub a cappella

 

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast
FERIE ZIMOWE W DNIACH 17.01.2022 – 29.01. 2022
Szkoła czynna : od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w soboty szkoła nieczynna.