header-image

Specjalność Instrumentalistyka / Instrumentalistyka jazzowa

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu i teorii muzyki
•umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym
•rozpoznawanie interwałów prostych
•umiejętność budowania i śpiewania gam durowych naturalnych i molowych harmonicznych (do 5 znaków)
•umiejętność budowania i śpiewania triady harmonicznej w tonacjach do 5 znaków
•umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (dur, moll)
•umiejętność posługiwania się podstawowymi wartościami rytmicznymi, realizacja prostych przykładów rytmicznych,
•umiejętność zapisania lub powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (analiza wartości rytmicznych)

2.Część praktyczna: gra na instrumencie

fortepian

akordeon

organy

– etiuda
– utwór polifoniczny
– utwór dowolny
instrumenty smyczkowe
– gama w artykulacji legato i non lagato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem
instrumenty dęte
– gama w artykulacji legato i non legato
– etiuda
– utwór dowolny z akompaniamentem
instrumentalistyka jazzowa (saksofon, skrzypce)
– gama – legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
– etiuda o charakterze technicznym
– utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na płycie CD

instrumentalistyka jazzowa (fortepian)

– etiuda jazzowa / utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim

– ballada jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Kontrabas jazzowy:

– etiuda o charakterze technicznym

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą kontrabasu.

Przynajmniej w jednym z utworów zdający powinien wykonać temat – zawierający improwizacje zdającego lub transkrypcję solówki ( z dostarczeniem materiału nutowego do wglądu) wykonane z sekcją rytmiczną, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

Perkusja jazzowa:

– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą zestawu perkusyjnego, zawierające improwizacje zdającego, wykonane z sekcją rytmiczną i solistą, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– czytanie nut a vista na werblu lub ksylofonie

Wokalistyka jazzowa

– recytacja z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (do 3 minut)
– wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze: obowiązkowo jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim, z solową rolą śpiewu (materiał nutowy dostarcza kandydat), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub instrumentu akompaniującego (fortepian, gitara, kontrabas, etc.). Mile widziane wykonanie improwizacji wokalnej w przynajmniej jednym utworze. Kandydat cały program wykonuje z pamięci.

 

Specjalność wokalistyka PSM II stopnia

1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego)
•umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach
•umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień 2 i 3-dźwiękowych
•umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
•umiejętność dokomponowania głosem zakończenia podanej melodii
•umiejętność wskazywania różnic występujących pomiędzy prezentowanymi motywami
•rytm – umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu

2.Część praktyczna:
•śpiew solowy :
dowolna pieśń lub arie z akompaniamentem lub a cappella