header-image

Do pobrania:

wniosek PSM I st.

wniosek PSM II st.

wniosek PSM II st.- OSOBA PEŁNOLETNIA

UWAGA !!!

ZE WZGLĘDU NA CZASOWE OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Z POWODU PANDEMII COVID-19 WSZYSTKIE TERMINY PRAWDOPODOBNIE ULEGNĄ ZMIANOM.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY PRZESŁAĆ                                                   NA ADRES E-MAILOWY SZKOŁY
psm_ino@pro.onet.pl
LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i  II  st. im. Juliusza Zarębskiego
ul. Kilińskiego 16 a , 88 – 100 INOWROCŁAW
WYMAGANE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE można będzie dostarczyć w terminie
do 25 września 2020 roku.

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie wniosku pismem drukowanym lub komputerowym.

 

UWAGA !!!  Przedłużamy termin przyjmowania wniosków do dnia 12 czerwca 2020 r.

Pragniemy poinformować, że w trosce o bezpieczeństwo przystępujących do badania przydatności oraz egzaminu wstępnego ograniczamy treści do niezbędnego minimum zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Kandydaci do Szkoły II stopnia zdają jedynie egzamin praktyczny (z instrumentu) przedstawiając komisji dwie wybrane przez siebie pozycje repertuarowe z zakresu materiału podanego w wymaganiach programowych.

 

W przypadku przyjęcia dziecka do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław
36 1090 1069 0000 0000 0701 4116