Dodatkowe informacje dla uczestników i laureatów 

  1. Dyplomy uczestnictwa wraz z ostateczną punktacją uzyskaną w konkursie przesłane zostaną pocztą tradycyjną na adresy szkoły.
  2. Laureaci proszeni są o kontakt telefoniczny 7 czerwca 2021 w celu uzgodnienia formy przekazania nagrody finansowej. 668 622636

Koncert Laureatów