header-image

wnioski przyjmujemy do 31 maja 2018 roku – sekretariat szkoły

Drzwi Otwarte 10 maja 2018 r. od godz. 16.30
Poranek Muzyczny 3 czerwca 2018 r. godz. 12.00

Badanie Przydatności Muzycznej – PSM I st. 12, 13 czerwca 2018 r.

Egzamin wstępny PSM II st:

Specjalność: Instrumentalistyka , Insrtrumentalistyka jazzowa – 18 czerwca 2018 r

Wokalistyka 13 czerwca 2018 r. godz. 16.00

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.