(nadany uczestnikowi przez system w dniu zgłoszenia)    Link powinien być w pełnej formie np. https://youtube.com/filmznagraniem