header-image

Informacja o formach nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu
Nauka w PSM I stopnia odbywa się w 2 cyklach
– sześcioletnim- dla dzieci, które rozpoczynają równocześnie naukę w szkole podstawowej;
– czteroletnim – dla dzieci starszych.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – CYKL SZEŚCIOLETNI (6 lat nauki)
• nabór dzieci w wieku 6-10 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara,harfa, flet, trąbka, róg, puzon, perkusja;
• nauczane przedmioty w klasach I-III: Instrument główny, Rytmika, Kształcenie słuchu,
• nauczane przedmioty w klasach IV-VI: Instrument główny, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Chór;
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – CYKL CZTEROLETNI (4 lata nauki):
• nabór dzieci w wieku 8-16 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, harfa, akordeon, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon;
• nauczane przedmioty w klasie I: Instrument główny, Kształcenie słuchu;
• nauczane przedmioty w klasach II-IV: Instrument główny, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Chór;
Szkoła Muzyczna I st. daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st., ale przede wszystkim umuzykalnia i wspomaga pozytywnie intelektualny rozwój dziecka.
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA – SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA (6 lat nauki):
• nabór kandydatów w wieku 10-23 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, organy, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja;
• nauczane przedmioty: Instrument główny, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, literatura muzyczna , harmonia, formy muzyczne, zespół kameralny, chór lub orkiestra.
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA – SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA (4 lata nauki):
• nabór kandydatów w wieku od 14 – 23 lat;
• nauczane przedmioty: śpiew solowy, fortepian, dykcja i recytacja, zespół wokalny, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, chór;
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA – SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA (4 lata nauki):
• nabór kandydatów z przygotowaniem muzycznym w wieku od 10 – 23 lat;
• nauka gry na saksofonie jazzowym, skrzypcach jazzowych i fortepianie;
• nauczane przedmioty:instrument główny, fortepian jazzowy, big band, combo, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, historia jazzu z literaturą, harmonia jazzowa, formy muzyczne, ćwiczenia rytmiczne.
Szkoła Muzyczna II st. daje wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin zajęć.
Zajęcia zbiorowe odbywają się w godzinach popołudniowych.
NAUKA W PSM JEST BEZPŁATNA!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU!
LEKCJE INSTRUMENTU SĄ INDYWIDUALNE!
ZAPEWNIAMY FACHOWĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ!
CO ZROBIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE MUZYCZNEJ ?