header-image

Informacja o formach nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
DZIAŁ DZIECIĘCY ( 6 lat nauki )
• nabór dzieci w wieku 6-10 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, harfa, flet, trąbka, róg, puzon, perkusja;
• nauczane przedmioty w klasach I-III: instrument główny, rytmika, kształcenie słuchu;
• nauczane przedmioty w klasach IV-VI instrument główny, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór;
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY ( 4 lata nauki ):
• nabór dzieci w wieku 8-16 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, harfa, akordeon,
gitara, harfa, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon;
• nauczane przedmioty w klasie I : instrument główny, kształcenie słuchu ,
• nauczane przedmioty w klasach II-IV instrument główny, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór;
Szkoła Muzyczna I st. daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st., ale przede wszystkim umuzykalnia i wspomaga pozytywnie intelektualny rozwój dziecka.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA ( 6 lat nauki ):
• nabór kandydatów z przygotowaniem muzycznym w wieku 10-23 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, organy, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja;
• nauczane przedmioty: instrument główny, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki , literatura muzyczna , harmonia, formy muzyczne, zespół kameralny, chór lub orkiestra.
SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA ( 4 lata nauki ):
• nabór kandydatów w wieku od 14 – 23 lat;
• nauczane przedmioty: śpiew solowy, fortepian, dykcja i recytacja, zespół wokalny, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki , literatura muzyczna, formy muzyczne, chór

SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA ( 4 lata nauki ):
nauka gry na instrumentach jazzowych – saksofonie, skrzypcach, fortepianie, kontrabasie, perkusji
SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA JAZZOWA ( 4 lata nauki):
nauka śpiewu jazzowego
• nabór kandydatów z przygotowaniem muzycznym w wieku od 10 do 23 lat;
• nauczane przedmioty: instrument główny, fortepian jazzowy, big band, combo, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, historia jazzu z literaturą, harmonia jazzowa, formy muzyczne, ćwiczenia rytmiczne: dla wokalistów dodatkowo – emisja głosu oraz dykcja i recytacja.

Szkoła Muzyczna II st. daje wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin zajęć.
Zajęcia zbiorowe odbywają się w godzinach popołudniowych
NAUKA W PSM JEST BEZPŁATNA!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU!
LEKCJE INSTRUMENTU SĄ INDYWIDUALNE!
ZAPEWNIAMY FACHOWĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ!

CO ZROBIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE MUZYCZNEJ?
• należy pobrać, wypełnić i złożyć wniosek w terminie do 31 maja 2021 r.-

– pocztą elektroniczną na adres szkoły sekretariat@psmino.com.pl

– lub pocztą tradycyjną na adres szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego ul. Kilińskiego 16 a, 88-100 Inowrocław

• poświadczyć dobry stan zdrowia kandydata zaświadczeniem lekarskim w przypadku kształcenia:
– w szkole muzycznej I stopnia od lekarza pierwszego kontaktu
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach instrumentalnych ( poza instrumentami dętymi ) od lekarza pierwszego kontaktu
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych – lekarza pulmonologa
– w szkole muzycznej II stopnia w specjalnościach wokalnych – lekarza audiologa- foniatry
• w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 roku życia należy dostarczyć opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki szkolnej.
• przejść pozytywnie badanie przydatności muzycznej ( w przypadku PSM I st.)- sprawdź wymagania
lub uzyskać pozytywny egzaminu wstępnego ( w przypadku PSM II st.)- sprawdź wymagania

W szkole działa przez cały rok Komisja do spraw badania uzdolnień muzycznych.

Prowadzona jest także szeroka akcja rekrutacyjna w inowrocławskich przedszkolach.

Egzaminy wstępne odbywają się w czerwcu.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast