UWAGA !

1 – 4 MAJA 2019 r.
(środa – sobota)
dni wolne od zajęć dydaktycznych!

SZKOŁA BĘDZIE CZYNNA
2 i 4 maja br. w godz. 8.00 -14.00