W FERIE SZKOŁA CZYNNA

W GODZ. 9.00 -14.00

W SOBOTY SZKOŁA

NIECZYNNA