plan zajęć

Przydział-uczniów-2021-2022

Lista uczniów 2021-2022 – I st.

Lista uczniów 2021-2022 – II st.

orkiestra I st.

orkiestra II st.

Chór Canto Primo

Chór Canzonetta i Chór Cantus