Szczegóły wydarzenia


Jubileuszowy, XX Koncert kompozytorski Musica Varia Est
w programie utwory kompozytorów naszego regionu (A. Brejza, M. Cynk, M. Kopczyński, P. Komorowski) i zaproszonych gości