header-image

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego kandydatów do szkół I stopnia
1. Słuch
•zaśpiewanie piosenki
•rozróżnianie pojedynczego dźwięku, dwudźwięku, wielodźwięku
•zapamiętywanie kolejności następujących po sobie trzech dźwięków z różnych rejestrów
•powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich melodii
2. Rytm
•powtarzanie rytmów przez wyklaskanie lub wystukanie
•wyklaskanie rytmu melodii zagranej na pianinie
3. Pamięć muzyczna
•zapamiętywanie melodii, rytmów i zwrotów słowno-muzycznych
•określenie, który z kolei dźwięk zmienił się po powtórnym, zmodyfikowanym jej zagraniu
4. Predyspozycje do gry na instrumencie
•koncentracja
•logiczne myślenie
•koordynacja wzrokowo-ruchowa
•sprawność manualna

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast
FERIE ZIMOWE W DNIACH 17.01.2022 – 29.01. 2022
Szkoła czynna : od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w soboty szkoła nieczynna.