PEDAGODZY, UCZNIOWIE , RODZICE
W związku z zawieszeniem zajęć z powodu zagrożenia epidemicznego w Polsce zarządzam co następuje :

PAŃSTWA NAUCZYCIELI ZOBOWIĄZUJĘ do utrzymywania kontaktu z uczniami oraz przekazywania wskazówek do ćwiczeń drogą mailową czy telefoniczną. Przypominam również o konieczności przekazywania do szkoły informacji o ewentualnych przypadkach zachorowania Państwa uczniów.

ZOBOWIĄZUJĘ UCZNIÓW do kontynuowania obowiązków ucznia poprzez codzienne ćwiczenie na instrumentach w domu. Ustalam stałe godziny ćwiczeń dla uczniów np. godz. 11.00 oraz 16.00. Wskazane jest utrzymywanie kontaktu, nagrywanie się i przesyłanie materiału nauczycielowi prowadzącemu.

PAŃSTWA RODZICÓW PROSZĘ o umożliwienie realizacji tych zobowiązań . Proszę też o informowanie nauczycieli o zachorowaniach jeśli takie nastąpią czego oczywiście nikomu nie życzę.

 

KOCHANI – Dbajcie o SIEBIE i o INNYCH!
Do rychłego zobaczenia w Szkole !

 

Z poważaniem
Dyrektor
Józef Henke