jest dniem wolnym od nauki.
Szkoła w tym dniu będzie czynna
w godz. 8.00-14.00.