Regionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki                    

Szkół Muzycznych I stopnia

Regionalne Przesluchania Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów

 

Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Organów                         

Szkół Muzycznych II stopnia

 

Makroregionalne Przesluchania Centrum Edukacji Artystycznej Ucz

 

HARMONOGRAM