REGULAMIN

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia
2.W konkursie mogą wziąć uczniowie kl. III- VI c6 oraz II-IVc4 szkół muzycznych I stopnia, oraz klas I – IV szkół muzycznych II stopnia
Dopuszcza się udział uczestnika młodszej klasy w grupie starszej pod warunkiem realizacji programu określonego dla danej grupy.
3.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu
4.Przesłuchania konkursowe odbędą się 25-27marca 2021 roku w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia im. I. Dubiskiej w Inowrocławiu na fortepianie koncertowym marki Steinway&Sons D 274
5.Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Inowrocławia
Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne Pro Arte
6.Konkurs ma na celu rozwijanie i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów oraz lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia, propagowanie narodowej kultury i muzyki polskich kompozytorów oraz wymianę doświadczeń pedagogów.
7.Przesłuchania prowadzone będą w czterech grupach wiekowych, które obowiązuje następujący repertuar :
Grupa I – uczniowie klas III – IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego, SM I st.
czas prezentacji – do 10 min.
Etiuda lub utwór o charakterze technicznym
Taniec barokowy (może być częścią formy cyklicznej)
Taniec późniejszych epok – od romantyzmu po współczesność –
( mile widziany taniec kompozytora polskiego)

Grupa II – uczniowie klas V- VI c. 6 oraz klas III – IV c. 4 SM I st.
– czas prezentacji do 15 min.
Etiuda lub utwór o charakterze technicznym
Taniec barokowy (może być częścią formy cyklicznej)
lub inwencja dwu lub trzygłosowa
Taniec późniejszych epok – od romantyzmu po współczesność –
(mile widziany taniec kompozytora polskiego)

Grupa III – uczniowie klas I – II SM II st.
czas prezentacji 13 – 18 min – w przypadku gdy regulaminowe utwory nie
wypełniają limitu czasowego, uzupełnić prezentację kompozycją w charakterze
tanecznym lub utworem kompozytora polskiego XX lub XXI wieku

Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
J. S. Bach – Inwencja trzygłosowa
lub dwa kontrastujące tańce z Suity francuskiej lub Partity
lub Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”
Taniec narodowy kompozytora polskiego

Grupa IV – uczniowie klas III – IV SM II st.
czas prezentacji 20 – 25 min – w przypadku gdy regulaminowe utwory nie osiągają
czasu minimalnego wypełnić prezentację kompozycją w charakterze tanecznym
lub utworem kompozytora polskiego XX lub XXI wieku
Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
J. S. Bach – Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”
lub dwa kontrastujące tańce z Suity angielskiej lub Partity
lub dwie kontrastujące części Toccaty
Taniec narodowy kompozytora polskiego
8.Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe, otwarte dla publiczności i oceniane będą przez Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej
9.Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez organizatorów w dniu zamknięcia listy uczestników.
10.Program uczestnicy wykonują z pamięci.
11.Uczestnicy oceniani będą w skali punktowej od 1 do 25 punktów
12.W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca i nagrody.
13.Jury ma prawo przyznać Grand Prix dla indywidualności konkursu.
14.Jury może przyznać nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tańca barokowego lub narodowego tańca polskiego kompozytora.
15.Przewidziane są również nagrody :
Nagroda Prezydenta Miasta Inowrocławia
Nagroda Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Arte
16.Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
17.Przesłuchania zakończą się wręczeniem dyplomów i nagród oraz koncertem laureatów ( Jeśli warunki epidemiczne w kraju na to pozwolą)
18.Laureaci konkursu mają obowiązek wystąpić nieodpłatnie w koncercie laureatów.
19.Program koncertu laureatów ustala Jury
20.Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi SM I st. 5 minutową, a SM II st. 10 min próbę na instrumencie konkursowym oraz salę do ćwiczeń przed prezentacją konkursową.
21.Uczestnik ma obowiązek zgłosić się do organizatorów na godzinę przed planowanym występem.
22.Zgłoszenia uczestników wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać do dnia 15 marca 2021 r.

Uwaga !
Karty wypisane tylko pismem komputerowym. Wymagane pełna nazwa szkoły,
pełne imię i nazwisko kompozytora oraz całkowity czas prezentacji. Wymagane wszystkie załączniki.

23.Lista uczestników wraz z harmonogramem imprezy zostanie opublikowana na stronie www.psmino.com.pl 20 marca 2021 r.
24.Koszty podróży i wyżywienia oraz noclegów pokrywają uczestnicy.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły tel. 52 357 46 50 oraz wicedyrektor PSM Małgorzata Rona tel. 601 179 701