Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Inowrocławiu jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Centrum Edukacji Artystycznej. Konkurs odbędzie się w dniach 12 – 13 kwietnia 2019 roku. Oceny uczestników konkursu dokonywać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w następującym składzie:
– dr Ryszard Bałauszko (przewodniczący)
– dr Monika Dżula
– dr hab. Michal Nagy
– dr Dariusz Kurpiński
– prof. oświaty Marek Zieliński

Zgłoszenie wypełnione pismem komputerowym należy przesłać do dnia 8 marca 2019 roku na adres email szkoły: psm_ino@pro.onet.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Juliusza Zarębskiego 16 a
tel./fax (052) 357 46 50
88-100 Inowrocław

Do zgłoszenia należy dołączyć załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

 

1a_KARTA_ZGL_SOLISTY (1)

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych (1)

 

 

konkurs muzyczny_2019