HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH PSM II st.

19 czerwca 2020 r. (piątek)

godz. 10.00 EMMERSON THALIA                          -SKRZYPCE
godz. 10.15 CHOJNACKA KALINA                         -FORTEPIAN
godz. 10.30 PIOTROWSKA OLIWIA
godz. 10.45 ZAKRZEWSKI JACEK ALBIN
godz. 11.00 STASIŃSKA MAGDALENA                  -FLET
godz. 11.15 SZYMAŃSKA DOMINIKA IWONA
godz. 11.30 WĘDZIŃSKA MARTYNA KINGA
godz. 11.45 SKRZYŃSKA ZUZANNA
godz. 12.00 ZIENTALSKI MATEUSZ -TRĄBKA
godz. 12.15 CHOJNACKI ADRIAN – PUZON
godz. 12.30 GÓRSKA ANNA KONSTANCJA           -WALTORNIA
godz. 12.45 LEBIODA FILIP
godz. 13.00 WEIHS MICHAŁ
godz. 13.15 GÓRECKI PATRYK -SAKSOFON
godz. 13.30 FABROWSKA MARIA -SKRZYPCE
godz. 13.45 BONIEWICZ WIKTOR -KONTRABAS

godz. 14.00 CELANOWICZ LENA MARIA                -WIOLONCZELA

godz. 14.00 DARIA STRANC                                   -EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

godz. 14.15 NAWROCKI WIKTOR                           -WOKAL
godz. 14.30 BŁASZAK ROKSANA MARIA
godz. 14.45 GUCZALSKA JULIA                              -WOKAL JAZZOWY
godz. 15.00 FORTUNA JULIA
godz. 15.15 MODLIŃSKA JULIA MARTA                 -SAKSOFON JAZZOWY
godz. 15.30 FELIKSIAK DAMIAN                             -SKRZYPCE JAZZOWE

 

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ – stan prawny na dzień 8 czerwca 2020 r.] informujemy, że egzamin wstępny obejmuje jedynie egzamin praktyczny z instrumentu. Kandydat proszony jest o przygotowanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze. Nie ma egzaminu teoretycznego !

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, na egzamin i badanie przydatności muzycznej wchodzimy w maseczkach !
Obowiązują nas zasady reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID 19.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 26 czerwca 2020 r.
ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.

Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz instrumenty dęte, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarzy specjalistów :
specjalność wokalna – zaświadczenie od audiologa i foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,
instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.
ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 r. !

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH
do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 14 sierpnia 2020 r.
W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław
36 1090 1069 0000 0000 0701 4116