HARMONOGRAM BADANIA PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ PSM I st.

17 czerwca 2020 r. (ŚRODA)

godz. 10.00 BARAŃSKI KACPER                                 -GITARA
godz. 10.15 KACZMAREK PAWEŁ
godz. 10.30 STRZELECKA LENA ANNA
godz. 10.45 SZÓSTAK ADAM
godz. 11.00 WILIŃSKA ZOFIA
godz. 11.15 KEILING KACPER
godz. 11.30 GROBLEWSKA LAURA ANGELIKA          -FORTEPIAN
godz. 11.45 KEILING MILLA
godz. 12.00 NIEDZWIEDZKA NIKA ROZALIA
godz. 12.15 NOIŃSKA DALIA
godz. 12.30 OBORSKI FRANCISZEK ŁUKASZ
godz. 12.45 PECARZ MARIKA JANINA
godz. 13.00 PRĄTNICKA ZOFIA
godz. 13.15 SENDEROWSKA OLGA

godz. 15.00 STASIŃSKA ANNA                                   -FORTEPIAN
godz. 15.15 WILIŃSKA KAROLINA
godz. 15.30 WYSOCKI DAMIAN
godz. 15.45 JAKŚ STANISŁAW
godz. 16.00 KASPRZAK KALINA

godz. 16.30 KWIATKOWSKA NINA
godz. 16.45 DYRDA MARIA ŁUCJA                            -FLET
godz. 17.00 WOŹNIAK ALICJA
godz. 17.15 ZALETA HANNA
godz. 17.30 ZELEK ZUZANNA MARIA                        -SKRZYPCE
godz. 17.45 OSIĘGLEWSKA GABRIELA                   -TRĄBKA

 

18 czerwca 2020 r. (CZWARTEK)

godz. 10.00 ZAGÓRSKA MARTYNA                         -SKRZYPCE
godz. 10.15 SZYMAŃSKA MARIA
godz. 10.30 ZIENTALSKI WOJCIECH JAN                 -PERKUSJA
godz. 10.45 CZARNA NADIA ALICJA
godz. 11.00 KANIA MARCEL
godz. 11.15 SKOCZYŃSKI FILIP
godz. 11.30 RACINOWSKI ANTONI
godz. 11.45 KAŹMIERSKA ANITA                             -SAKSOFON
godz. 12.00 ŚLESIŃSKI PAWEŁ
godz. 12.15 GRABAREK KSAWERY
godz. 12.30 TUSZYŃSKI BARTOSZ PIOTR             -KLARNET
godz. 12.45 RAKOWSKA ZUZANNA                        -FORTEPIAN

godz. 13.00 KULA JAN JULIUSZ                              -PERKUSJA
godz. 13.15 ZBIEGIEŃ ZOFIA

KAUS LIDIA                EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 26 czerwca 2020 r.
ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.

Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz instrumenty dęte, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarzy specjalistów :
specjalność wokalna – zaświadczenie od audiologa i foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,
instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.
ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 r. !

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH
do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 14 sierpnia 2020 r.
W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław
36 1090 1069 0000 0000 0701 4116