PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

 17 czerwca 2021 r. (CZWARTEK)

 

godz. 9.30     

FORGIEL MIKOŁAJ                       -FORTEPIAN

KOTLAREK BARTŁOMIEJ

KWIATKOWSKA POLA

KUŹBA ANTONI

KWIATKOWSKI JAKUB

PIOTROWICZ HELENA

godz. 10.30    

RUTKOWSKI OLIWIER

RÓG ALEKSANDRA

SOBOLEWSKA NATALIA STELLA

SZPULECKA JOANNA

SZYMAŃSKI ANTONI      

TRAWIŃSKA HANNA

godz. 11.30 

UZARSKI KACPER

WICZEWSKA EMILIA

WIŚNIEWSKA NINA ANNA                    

ZIENTALSKA AGATA HELENA

ZNAMIROWSKA BARBARA

godz. 12.30

SIEDLIŃSKI SZYMON                     -AKORDEON

MROZIK HANNA WERONIKA          -SKRZYPCE

NAWROT PATRYCJA

SZAL LENA

WALLICHT GRZEGORZ LEONARD

KSIĄŻEK WIKTOR                          -GITARA

godz. 13.30

NOWACKA ALICJA

WEBER LILIANA

FLINIK STANISŁAW

OGONEK FRANCISZEK PATRYK

CECELON IWO JAKUB

godz. 15.30

JERMAKOW ALEKSANDRA           –FORTEPIAN

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

18 czerwca 2021 r. (PIĄTEK)

godz. 9.30  

KOLBER KAROL                             -GITARA

LEGIĘĆ XAVIER

ZALEWSKA OLIWIA

WALĘCKI KACPER

CHOJNOWSKI WOJCIECH

NOWAK PATRYK

godz. 10.30 

PIOTROWSKI JAN ANDRZEJ          -PERKUSJA

CZAPLEWSKI WITOLD WOJCIECH

MADEJSKI TOMASZ TADEUSZ

MŁODZIKOWSKA JULIA                    -FLET

WOŹNIAK ADAM

GĘSIKOWSKA MARIA TERESA

godz. 11.30 

SEMENOWICZ ZUZANNA                -KLARNET

GĘSIKOWSKI WOJCIECH JÓZEF                       

LOREK CELINA                                 -TRĄBKA    

SALOSTOWICZ CHRYSTIAN

KACZMAREK IGA WERONIKA         -SKRZYPCE

MATYSIAK MATEUSZ                       -FORTEPIAN

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 28 czerwca 2021 r.
ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.
Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz instrumenty dęte, zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarzy specjalistów :
specjalność wokalna – zaświadczenie od audiologa i foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,
instrumenty dęte – zaświadczenie od pulmonologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.
ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY
NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 24 WRZEŚNIA 2021 r. !

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH
do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 5 sierpnia 2021 r.
W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać
wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław
36 1090 1069 0000 0000 0701 4116

 

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 28 czerwca 2021 r.

ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE  Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.

Osoby zakwalifikowane do  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO  W INOWROCŁAWIU,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby  zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz  instrumenty dęte,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez  lekarzy specjalistów :

specjalność wokalna – zaświadczenie  od audiologa i foniatry o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,

instrumenty dęte – zaświadczenie  od pulmonologa  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej  w specjalizacjach instrumentów dętych.

ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ  DO SEKRETARIATU SZKOŁY

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 24 WRZEŚNIA 2021 r. !

 

 

LISTA    OSÓB    PRZYJĘTYCH

do   PAŃSTWOWEJ    SZKOŁY   MUZYCZNEJ   I i II  st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO                                  W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 5 sierpnia 2021 r.

W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać    

wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

  1. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
  2. Kilińskiego 16 a

88-100 Inowrocław

36 1090 1069 0000 0000 0701 4116