PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

22 czerwca 2022 r.  (środa)

 

EGZAMIN PISEMNY Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

 

 

godz. 9.00

CZECH MAGDALENA                                   -FORTEPIAN
SIWIŃSKI KACPER                                       -AKORDEON
KONIECZYŃSKA ALEKSANDRA                  -WIOLONCZELA
NOWICKI – TARNOWSKI KRYSTIAN
ROSZAK DARIA
WYLANDOWSKA HANNA                              -ALTÓWKA
TELUK JULIA                                                -HARFA
ZIENTALSKI TOBIASZ                                   -WALTORNIA
SZCZECHOWICZ JAKUB
LOREK FILIP                                                 -TRĄBKA
MOŚCICKI MIKOŁAJ
GŁOWACKI PIOTR                                       -PERKUSJA
NEUMANN WERONIKA
KAŁDOWSKA OLIWIA                                  -WOKAL
LEWANDOWSKI ADAM                                -WOKAL JAZZOWY
OLEJNIK ANTONINA
POSAŁA ZUZANNA
WOJCIECHOWSKA IGA
DEGÓRSKA ZOFIA                                    -SAKSOFON JAZZOWY
KALININA MARYNA
MURANTY AGATA

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia
22 czerwca 2022 r. (środa)

PRZESŁUCHANIA Z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO

                                                                                                                  

godz.10.30

CZECH MAGDALENA                                    -FORTEPIAN
SIWIŃSKI KACPER                                        -AKORDEON
KONIECZYŃSKA ALEKSANDRA                   -WIOLONCZELA
NOWICKI – TARNOWSKI KRYSTIAN
ROSZAK DARIA
WYLANDOWSKA HANNA                              -ALTÓWKA
TELUK JULIA                                               -HARFA
ZIENTALSKI TOBIASZ                                   -WALTORNIA
SZCZECHOWICZ JAKUB
LOREK FILIP                                                -TRĄBKA
MOŚCICKI MIKOŁAJ
GŁOWACKI PIOTR                                       -PERKUSJA
NEUMANN WERONIKA

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia
WOKALISTYKA

22 czerwca 2022 r. (środa)

godz. 15.00

KAŁDOWSKA OLIWIA                                 -WOKAL

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia
INSTRUMENTALISTYKA I WOKALISTYKA JAZZOWA

22 czerwca 2022 r. (środa)

 

godz. 14.00
LEWANDOWSKI ADAM                          – WOKAL JAZZOWY
OLEJNIK ANTONINA
POSAŁA ZUZANNA
WOJCIECHOWSKA IGA
DEGÓRSKA ZOFIA                               -SAKSOFON JAZZOWY
KALININA MARYNA
MURANTY AGATA

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH dostępna będzie w holu szkoły na tablicy ogłoszeń 29 czerwca 2022 r.

ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST JEDNOZNACZNE  Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.

Osoby zakwalifikowane do  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO  W INOWROCŁAWIU,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby  zakwalifikowane do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA specjalność wokalna oraz  instrumenty dęte,  zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenie w szkole muzycznej wydanego przez  lekarzy specjalistów :

specjalność wokalna – zaświadczenie  od audiologa i foniatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności wokalnej,

instrumenty dęte – zaświadczenie  od pulmonologa  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w specjalności instrumentalnej  w specjalizacjach instrumentów dętych.

ZAŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ  DO SEKRETARIATU SZKOŁY

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 4 SIERPNIA 2022 r. !

 

 

LISTA    OSÓB    PRZYJĘTYCH

do   PAŃSTWOWEJ    SZKOŁY   MUZYCZNEJ   I i II  st. im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO

W INOWROCŁAWIU ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń do dnia 5 sierpnia 2022 r.

W przypadku przyjęcia ucznia do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać

wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:

Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu

ul. Kilińskiego 16 a

88-100 Inowrocław

36 1090 1069 0000 0000 0701 4116